Η εταιρεία μας διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο
προσωπικό για να ανταπεξέλθει στην παραγωγή οποιουδήποτε υλικού κατασκευασμένου από
πολυεστέρα ενισχυμένου με υαλονήματα (SMC).
Η εταιρεία μας όπως γνωρίζετε έχει συνάψει και παραδώσει επιτυχώς την τελευταία εικοσαετία μεγάλο αριθμό συμβάσεων με την ΔΕΗ που αφορούν την κατασκευή πολυεστερικών SMC κιβωτίων.